Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας & Πρόληψης Αυτοκτονιών με τη συνεργασία της ΑΔΙΣΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Πρόληψης Αυτοκτονιών και Βίας, με τη συνεργασία και της Ακαδημίας Δικανικής Ιατρικής και Συναφών Επιστημών, οργανώνει 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις 13-15 Φεβρουαρίου 2015, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές
 • Ειδικές διαλέξεις
 • Θεματικές εισηγήσεις
 • Εργαστήρια
 • Στρογγυλά τραπέζια και Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)

με μια ευρεία θεματολογία σε ζητήματα που σχετίζονται με τη βίαιη και αυτοκτονική συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν οι λειτουργοί της ψυχικής υγείας, όπως:

 • Ηλικία & αυτοκτονικότητα
 • Παράγοντες επικινδυνότητας για αυτοκτονική συμπεριφορά
 • Τρόποι παθητικής αυτοκτονίας
 • Αυτοκτονική συμπεριφορά σε ειδικά περιβάλλοντα
 • Γενετικοί & άλλοι βιολογικοί παράγοντες
 • Ψυχολογικοί παράγοντες
 • Ψυχοπαθολογικές συνιστώσες
 • Ουσιοεξάρτηση & αυτοκτονική συμπεριφορά
 • Ψυχιατρικές θεραπείες
 • Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Παρέμβαση στην κρίση
 • Επιδημιολογικά δεδομένα
 • Σχέση αυτοκτονικότητας και βίαιης συμπεριφοράς
 • Αντιμετώπιση αποπειραθέντων αυτοκτονία
 • Η αυτοκτονική συμπεριφορά ως μήνυμα-τρόπος επικοινωνίας
 • Τρόποι αντιμετώπισης ψυχοπιεστικών γεγονότων
 • Διαδικασία πένθους μετά από αυτοκτονία
 • Κοινωνικές στάσεις προς την αυτοκτονία
 • Πρόληψη αυτοκτονιών
 • Ψυχολογική αυτοψία
 • Ηθικά & δεοντολογικά προβλήματα της αυτοκτονιολογίας
 • Σεμινάρια
 • Συνέδρια
 • Συνέδρια
 • Γίνε μέλος